Intake

U kunt met of zonder verwijzing van een arts een afspraak maken. Voor een vergoeding van de zorgverzekeraar kan een verwijzing noodzakelijk zijn, informeer bij uw zorgverzekeraar. (tarieven en vergoedingen)

De intake duurt een uur en bestaat uit een gesprek en eventueel een bekkenbodemonderzoek;

  • We starten met een gesprek ( anamnese). In dit gesprek zullen alle klachten betreffende het bekkengebied uitgebreid aan bod komen, ook is er alle ruimte voor uw vragen. 
  • Het vervolg van het onderzoek en het daaruit volgende behandelplan worden zorgvuldig met u besproken. Belangrijke aspecten hierbij zijn, dat het voor u precies duidelijk wordt waar uw klachten vandaan komen en wat er nodig is voor uw herstel.
  • U wordt uitgebreid ge├»nformeerd over het behandelproces dat u gaat doorlopen.

In de tijd die er voor u is gereserveerd, is er vaak ook tijd en ruimte om al een deel van het onderzoek uit te voeren, waarmee u nog meer duidelijkheid krijgt over uw klachten. Dit wordt eerst met u besproken en u heeft daar de beslissende stem in.

 

­