De praktijk

Armanda Ruyssenaars-Groen is  uw bekkenfysiotherapeute. Bekkenfysiotherapie Helmond is in 2011 door Armanda opgestart.

U belt met de balie van het Centrum voor Therapie en Training voor het maken van een afspraak: 0492 53 73 92. 
Bekkenfysiotherapie Helmond maakt deel uit van het centrum voor Therapie en Training Helmond.

Centrum voor Therapie en training Helmond

­